Monique Leygraaf
 Researcher & Teacher Educator on Social Justice (Teacher) Education

Publications

Groot de, I., Leijgraaf, M., & Dalen van, A. (2023). Towards culturally responsive and bonding-oriented teacher education. Teaching and Teacher Education, 121. doi:https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103953

Leijgraaf, M. (2022, november 14). Bevorder kansengelijkheid, doorbreek de master narrative. Didactief: https://didactiefonline.nl/artikel/bevorder-kansengelijkheid-doorbreek-de-master-narrative

Leijgraaf, M. (2022). "Ik snap oprecht niet hoe dit Systeem kan bestaan." Bevorderen van Kansengelijkheid door het doorbreken van de Master Narrative. Amsterdam / Alkmaar: Hogeschool IPABO.

Leijgraaf, M. (2022). "I honestly don't understand how this System can exist." Promoting Social Justice & Equity by disrupting the Master Narrative. Amsterdam / Alkmaar: Hogeschool IPABO.

Leijgraaf, M., & Telkamp, X. (2022). Riddin gezocht! Meer Diversiteit in Schoolboeken. JSW, 106(5), 12-15. 

Hosseini, N., Leijgraaf, M., Gaikhorst, L., & Volman, M. (2021). Kansengelijkheid in het Onderwijs: een Social Justice Perspectief voor de Lerarenopleiding. Tijdschrift voor Lerarenopleiders 42(4), 15-25.

Ayutsede, R., & Leijgraaf, M. (2021, Juli 1). Subjectwording: durf jij het aan? Over Subjectwording in de Onderwijspraktijk. Opgeroepen op Juli 1, 2021, van Stichting NIVOZ: https://nivoz.nl/nl/subjectwording-durf-jij-het-aan-over-subjectwording-in-de-onderwijspraktijk

Leijgraaf, M. (2021). 'Wie ben ik om dit Verhaal te vertellen?' Over je Positie en Betrokkenheid als onderwijspedagogisch Onderzoeker. In G. Biesta, & M. Janssens (Red.), Pedagogiek als betrokken Handelingswetenschap. Over de Relatie tussen onderzoeken en handelen in het Onderwijs (pp. 77-96). Culemborg: Uitgeverij Phronese.

Leijgraaf, M. (2021). "Are we doing the right Thing?" Challenges Teacher Educators face taking the Risk of opening up new Possibilities for Students. In E. White, & A. Swennen, Being a Teacher Educator: Research-Informed Methods for Improving Practice (pp 72-85). London and New York: Routledge. 

Leijgraaf, M. (2020). Asymmetrie. Over Macht en Machtsrelaties op de Pabo. Zorg Primair. Vakblad voor het primair en speciaal Onderwijs, 2020(8), 21-23.

Baartman, L., Leijgraaf, M., Schilt-Mol van, T., & Vleuten van der, C. (2020). Eerste Stappen richting Programmatisch Toetsen bij de iPabo. In L. Baartman, T. Schilt-Mol van, & C. Vleuten van der, Programmatisch Toetsen. Voorbeelden en Ervaringen uit de Praktijk (pp. 133-145). Amsterdam: Boom Uitgevers.

Boerma, I., & Leijgraaf, M. (2020). Lees en leef je in! Boeken en Burgerschap. JSW, 104(7), 6-9.

Leijgraaf, M. (2019, December). Gemengde Scholen als kritische Wegwijzers. Waardenwerk (78-79), 158-159. 

Leijgraaf, M., & Janssens, M. (2019, December 18). ‘De Spanning die niet op te lossen is, benoemen en bespreken’. Opgeroepen op Januari 28, 2020, van Stichting NIVOZ: https://nivoz.nl/nl/de-spanning-die-niet-op-te-lossen-is-benoemen-en-bespreken  

Leijgraaf M. (2019) On Earlier Positivistic Approaches Versus Current Social Justice Orientations. In: Peters M. (eds) Encyclopedia of Teacher Education. Springer, Singapore

Groot de, I., Berg van den, B., Leijgraaf, M., & Kate ten, L. (2019, May). Bonding in Newcomer Education: An Empirical Exploration. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(5), 89-110. doi:https://doi.org/10.26803/ijlter.18.5.7

Berg van den, B., Koster, B., & Leijgraaf, M. (red.) (2018). Hart voor Leren en Vernieuwen. Tien Jaar Master Leren en Innoveren in Utrecht. Amersfoort: eigen beheer.

Berg van den, B., & Groot de, I. (red.) (2018). De Wereld ontdekken in de Klas. Hoe Nieuwkomerkinderen met elkaar en met Leerkrachten een gedeelde Wereld creëren. Amsterdam: CEPM - Radiant Uitgave.

Leijgraaf, M. (2018). Vertel haar over verschil. In H. Sissing, Bildung Scheurkalender 2019. Positief Geluid uit het Onderwijs. Leusden: ISVW Uitgevers.

Leijgraaf, M. (2017). Opleidingsonderwijs dat tot denken uitdaagt. De inspiratie van Hannah Arendt. In J. Berding, Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in Onderwijs, Zorg en Sociaal Werk (pp. 67-83). Leusden: ISVW Uitgevers.

Leijgraaf, M. (2017). Het recht en de noodzaak alles te onderzoeken. In H. Sissing, Onderwijsscheurkalender Bildung 2018. Leusden: ISVW Uitgevers.

Leijgraaf, M. (2017). Tank & I. Tank, or the Randomness of Birth. An Essay / Tank, of de Toevalligheid van Geboorte. Een Essay. Utrecht: COS Publishing House / Uitgeverij Cos. 

Leijgraaf, M. (2017, februari). Keep the Questions going. Opgeroepen op februari 25, 2017, van Unfolding Human Potential: http://nivoz.nl/wp-content/uploads/2017/02/Leijgraaf_Keep-the-questions-going.pdf

Leijgraaf, M. (2016). 'De meest leerzame Periode ooit!' De lerarenopleiding als ondersteunend aan de transformatie tot leraar. Waardenwerk(65), 109-122.

Leijgraaf, M. (2016). What we talk about when we talk about Citizenship. Why Citizenship Education has to be critical. In ATEE Proceedings 41st Annual Conference, Educating the best Teachers: A Challenge for Teacher Education (pp. 55-62). Brussels: ATEE.

Leijgraaf, M. (2016). Mensenrechten. In H. Sissing, Onderwijsscheurkalender Bildung 2017. Leusden: ISVW Uitgevers. 

Leijgraaf, M. (2015). Education Contributing to Social Justice. In ATEE 2014 Winter Conference Proceedings, Social Justice and Diversity in Teacher Education (pp. 16-27). Brussels: ATEE.

Leijgraaf, M. (2015). 'Cultureel sensitief leraarschap'. [Review of the book Cultureel sensitief Leraarschap. Ontwikkeling van Beroepskwaliteiten van aanstaande Leraren voor pluriforme Scholen, by H. Susam]. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(2), 104-106

Leijgraaf, M. (2015). Denken. In H. Sissing, Onderwijsscheurkalender Bildung 2016. Leusden: ISVW Uitgevers. 

Leijgraaf, M. (2014, December). Welke Burger? Waarom Burgerschapsonderwijs kritisch dient te zijn. Waardenwerk, 58/59, 66-75.

Leijgraaf, M. (2014). Educating for a socially just Future: Making heard the Voices of the Oppressed. In ATEE 2013 Annual Conference Proceedings, Educating for the Future (pp. 62-72). Brussels: ATEE.

Benoist, F., & Leijgraaf, M. (2014, June). Leren voor het Leven en niet voor de Toets. Bildungsonderwijs in Finland. Marktplaats. Een uitgave van Agora, 20, pp. 28-29.

Leijgraaf, M. (2014). Voor wie durft... Diversiteit & Kritisch Burgerschap. Lectorale AfscheidsredeAmsterdam: Hogeschool iPabo. 

Leijgraaf, M. & Rood, L. (2013). Kleurenpiet is de Oplossing niet.

Leijgraaf, M. (2012). Entering and Creating New Worlds. How a 'Writer in the School' Can Support and Empower 'Minority-children'. In ATEE 2011 Annual Conference Proceedings, Teachers' Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional (pp. 170-180). Brussels: ATEE.

Leijgraaf, M. (2010). Als mijn moeder dan roept, dan hoor ik het niet eens... Onderzoek naar het pilotraject van De Schoolschrijver.

Leijgraaf, M. (2010). De religieuze kaart van Noord-Holland. Een onderzoek naar religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit binnen Noord-Holland en het Noord-Hollands confessioneel onderwijs.

Tanke, R., & Leijgraaf, M. (2009). Werelden van verschillen. De rijkdom van de religieus diverse school. In R. t. Velde, & H. Goris, Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie. (pp. 73-87). Nijmegen: Valkhof Pers.

Leijgraaf, M. (2008). 't Is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker... Over Sint Nicolaas en andere vreemdelingen in Amsterdam. In Theologie in de stad. (pp. 63-71). Amsterdam.

Leijgraaf, M. (2008, July 10th). Op een Engelse school mag kind zichzelf zijn. Trouw, De Verdieping p. 8.

Leijgraaf, M. (2007). Gevalsbeschrijving 'De multiculturele klas'. In K. Bokhorst, R. Keijzer, & N. Olofsen, Kantelende Kennis. Samen onderzoeken, samen leren. (pp. 54-68). Amsterdam: Hogeschool iPabo.

Leijgraaf, M. (2004). Koning zoals David? Interpretatie, 12.   

Leijgraaf, M. (2004). Johannes. In K. Deurloo, & A. Nieuwpoort van (red.), Scheurkalender van de Bijbel (maand oktober). Amsterdam: Uitgeverij Van Gennep

Leijgraaf, M. (2003). Het Nieuwe Testament als radicale Herneming van het Oude Testament. In R. Kopmels, & A. Nieuwpoort van, Terug tot Barth! (pp. 49-61). Delft: Eburon.

Leijgraaf, M. (2003). Farao: Bad Guy of Tegenbeeld? In N. T. Bakker, & W. Klouwen, Het Oordeel (Vol. 13 uit de Serie Om het Levende Woord, pp. 74-83). Baarn: Uitgeverij Ten Have.

Leijgraaf, M. (2002). De Fuga van de Broedermoord. Genesis 4 en Paul Celan bijeengelezen. Om het Levende Woord, 12, 47-60.

Leijgraaf, M. (2001). Brood en Wijn binnen de Spanning van Gods Verkiezing. Kampen: Uitgeverij Kok.

Leijgraaf, M. (2000). De Omhelzing Gods. Preken van Ben Hemelsoet. Om het Levende Woord, 10, 106-119.

Leijgraaf, M. (2000). Brood en Wijn. Tekenen van Gods Koninkrijk dat komt. Quadraatschrift. Maandblad van het Centrum voor Leren en Vieren, 4 (12), 1-4. 

Leijgraaf, M. (1999). De Schrijfmachine mijmert Gekkepraat... Het Belang van de Notie van het Tertium voor de Exegese. In Y. Bekker, W. Klouwen, & A. Nieuwpoort van (red.), In de Ruimte van de Openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker (pp. 153-162). Kampen: Uitgeverij Kok.

Leijgraaf, M. (1997). Hij die is, was en komen zal. Bijbels theologische Noties bij de Johanneïsche 'ik ben' Woorden. Om het Levende Woord, 7, 41-47

Leijgraaf, M. (1996). Een Meisje en twee Moeders. In Litteris Orientalibus Sacrum. Lustrum Bundel 1806-1996 (pp. 32-33). Amsterdam: LOS.

Leijgraaf, M. (1994). Literaire Werkelijkheid der Schriften. Het Ritme binnen Johannes 1,19-34. In D. Akerboom, J. Engelen, M. Leijgraaf, & D. Monshouwer (red.), Broeder Jehosjoea. Opstellen voor Ben Hemelsoet (pp. 151-156). Kampen: Uitgeverij Kok.

 Leijgraaf, M. (1993). Vreemdeling in Sodom. Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie, 12, 20-30.


Co-supervised Thesis:

Waveren van, J. (2020). Burgerschapsonderwijs en de Leerkracht binnen het speelveld van Pedagogiek en Politiek. s.l.: in eigen beheer. 
Supervisors: : Prof. Dr. G. Biesta and Prof. Dr. W. Veugelers.


Texts for syllabi & Podcast(s):

Leijgraaf, M., & Pijpers, R. (2018, August 26). Hannah Arendt en de leerling in de digitale samenleving. Opgehaald van Kennisnet Podcast: http://kennisnet.libsyn.com/hannah-arendt-en-de-leerling-in-de-digitale-samenleving

Nussbaum, M. (2011, September 4th). Not for Profit. Lezing bij Internationale School voor Wijsbegeerte. Leusden.

Leijgraaf, M. (2008). Pluralisme als kritisch Antwoord op Universalisme en Relativisme.

Leijgraaf, M. (2007). "Ik ben meer Iraniër geworden en meer Nederlander." Halleh Ghorashi over diversiteit.


Interviews:

Valk, R. (2023, juni). Counternarratives: het dominante verhaal doorbreken. In gesprek met Monique Leijgraaf. Van 12 tot 18, 33, pp. 28-31.

Ouwerkerk, E. (2023, januari). 'Goed onderwijs wil bijdragen aan een meer rechtvaardige samenleving.' Lector Monique Leijgraaf wil de master narrative doorbreken. JSW, 107(5), 18-21.

Jong de, P. (2022, juni 18). 'Ieder kind heeft het recht om gezien te worden.' Interview met Monique Leijgraaf. Het Parool, pp. 58-59.

Breugel van, K. (2022, mei). Patronen doorbreken voor eerlijkere kansen. [Interview met Monique Leijgraaf]. Naar School (VOS ABB)(32), pp. 26-27.

Laan, I. (2022, maart 8). 'Er gaat zoveel talent verloren.' Lector Monique Leijgraaf gaat ongelijkheid te lijf in de klas. Noordhollands Dagblad, p. 9.